top of page

Miljø og bærekraft

Bli med på reisen

Miljø og bærekraft

SIMEK AS sine bærekraftsmål:

 1. Miljøhensyn:

  Vi fokuserer på bærekraftig produksjon og skal reduserer unødvendig energiforbruk.

  Vi fokuserer på resirkulering, gjenbruk og avfallsreduksjon.

  Vårt mål er å bruke fornybar energi og lavutslippsprosesser.
   

 2. Sosiale aspekter:
  Vi fremmer mangfold og likestilling, de ansatte skal ha gode arbeidsvilkår og rettferdig lønn.
  Vi respekterer menneskerettigheter i hele verdikjeden.
  Vi prioriterer ansattes helse og sikkerhet.

   

 3. Økonomisk bærekraft:
  Vi fokuserer på langsiktig vekst og stabilitet.
  Vi skal forvalte ressurser som arbeidskraft, kapital og råvarer på en bærekraftig måte..
  Vi har et ansvar for fremtidige generasjoner og et bærekraftig samfunn.

bottom of page