top of page
6D1A6374.jpg

Innovasjon

Innovasjon sammen med kundene våre har vært viktige prosesser i alle år. Du som kunde kan stole på vår integritet og fortrolighet i arbeid med nye produkt.

Tegningsarbeid

Har du en ide, eller skisse kan vi utarbeider data-tegninger og visualisere produktet i 3-D. Her legger vi grunnlag for produksjons-dokumentasjon og toleranser.

Testprodukt/prototyper

Vi kan produsere komponenter og prototyper til å teste i markedet, i styrketest eller om bruken innfrir de ønsker sluttbruker har definert.

Produksjonsoppstart

I første produksjonstrinn blir produktet testprodusert, deler og løsninger tilpasset en smidig produksjon og kvalitet bekreftet. 

Tekniske utfordringer

Vi løser tekniske utfordringer, foreslår alternativ sammenføyning og foretar materialvalg som kan innfrir krav til design og kvalitet.

Jigger og produksjonsutstyr

Når prototype er godkjent lager vi alle jigger og produksjonsutstyr som behøves, med skjærfiler og program til CNC maskinene.

Produsere ordre

Alle ordrer bekreftes skriftlig, med pris,  antall og avtalt leveringstid. 

Produksjonsordre med tegninger og teknisk beskrivelse går til våre dyktige operatører.

Kundetilbakemelding

6D1A6374.jpg
Design uten navn (31).png

ROFI AS

ROFI AS, medlem av LANCO Group, foretrekker Simek AS som leverandør av tekniske komponenter på grunn av deres forståelse for våre behov, tekniske kompetanse, pålitelig leveringstid og stabile kvalitet. Deres klare kommunikasjon og fokus på bærekraftige løsninger bidrar til å utvikle produktdetaljer i tråd med våre forventninger og krav.
bottom of page